Representantforslag om oppretting av lov om etikkinformasjon

Dokument 8:58 S (2015-2016), Innst. 384 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Tingelstad Wøien, Geir Jørgen Bekkevold, Une Bastholm Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (Sp), (KrF), (MDG) Innstilling avgitt 06.06.2016 Innst. 384 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien, Une Aina Bastholm og Geir Jørgen Bekkevold om oppretting av lov om etikkinformasjon Stortinget har vedtatt forslaget som lyder: Stortinget ber regjeringen utrede og vurdere å fremme forslag til lov om åpenhet om produksjonssteder og etikkinformasjon om vareproduksjon til forbrukere og organisasjoner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2016