Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5) – BERIKTIGET

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 9. desember 2016

Hadia Tajik

leder og ordf. for kap. 400, 467 og 3400

Jorodd Asphjell

ordf. for kap. 448 og 455

Margunn Ebbesen

ordf. for kap. 452, 460 og 466

Jan Arild Ellingsen

ordf. for kap. 454 og 3454

Hårek Elvenes

ordf. for kap. 451, 468 og 3451

Kari Henriksen

ordf. for kap. 469, 475 og 3469

Jenny Klinge

ordf. for kap. 445 og 446

Ulf Leirstein

ordf. for kap. 470, 471 og 3470

Kjell Ingolf Ropstad

ordf. for kap. 430, 432, 453, 3430 og 3432

Peter Christian Frølich

ordf. for kap. 414, 442, 473, 474, 3442, 3473 og 347

Lise Wiik

ordf. for kap. 61, 410, 411, 472 og 3410

Anders B.Werp

ordf. for kap. 440, 444, 3440 og 3444