Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 12. desember 2016

Nikolai Astrup

Helge Orten

leder

ordfører