Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette dokument

  • Innst. 142 S (2016–2017)
  • Kildedok: Prop. 29 S (2016–2017), kap. 542
  • Dato: 12.12.2016
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, 12. desember 2016

Nikolai Astrup

Helge Orten

leder

ordfører