Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kirsti Bergstø, Heidi Greni og Stein Erik Lauvås om å få utarbeidet og lagt fram en egen stortingsmelding om sørsamisk språk, kultur og næring

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 30. mai 2017

Helge André Njåstad

Geir Sigbjørn Toskedal

leder

ordfører