Innstilling fra finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet 2017

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 14. desember 2017

Nikolai Astrup

leder og ordfører