Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 17. januar 2018

Anniken Huitfeldt

Christian Tybring-Gjedde

leder

ordfører