Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Willfred Nordlund og Ivar Odnes om tiltak for å styrke rekruttering til og finansiering av fastlegeordningen, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 30. januar 2018

Olaug V. Bollestad

Ingvild Kjerkol

leder

ordfører