Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet – kap. 926

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 5. desember 2018

Roy Steffensen

leder og ordfører