Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet og om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet – kap. 1473 - BERIKTIGET

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 4. desember 2018

Torgeir Knag Fylkesnes

fung. leder og ordfører