Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU og samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 12. mars 2019

Anniken Huitfeldt

Michael Tetzschner

leder

ordfører