Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om en bedre og mer effektiv lærerutdanning

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 11. juni 2019

Roy Steffensen

Kent Gudmundsen

leder

ordfører