Innhold

12. Opprettinger og presiseringer av lovtekst mv.

Sammendrag

Skatteloven §§ 5-60 og 6-40, skatteloven § 8-5, overgangsregler til skatteloven § 8-5, skatteloven § 8-11, lovendringer i skatteloven, merverdiavgiftsloven, skattebetalingsloven og petroleumsskatteloven som følge av sammenslåing av fylkene Troms og Finnmark, eigedomsskattelova, og skatteloven § 2-13 er omtalt i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens lovforslag.