Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner

Dette dokument

  • Innst. 28 S (2019–2020)
  • Kildedok:
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1
Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 23. oktober 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

leder