Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 24. mars 2020

Lene Vågslid

Emilie Enger Mehl

leder

ordfører