Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 9. juni 2020

Karin Andersen

Torill Eidsheim

leder

ordfører