Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 6. oktober 2020

Mudassar Kapur

Vetle Wang Soleim

leder

ordfører