Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 10. november 2020

Dag Terje Andersen

Solveig Horne

leder

ordfører