Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om å forby bemanningsbyråer, fjerne den generelle tilgangen til midlertidig ansatte og skjerpe arbeidsgiveransvaret

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 24. november 2020

Erlend Wiborg

Margret Hagerup

leder

ordfører