Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag om å stille retursaker som berører barn og unge asylsøkere med lang oppholdstid, i bero frem til det er gjort presiseringer i regelverket om oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 11. februar 2021

Karin Andersen

Ove Trellevik

leder

ordfører