Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av prosjektet fv. 359 Kaste–Stoadalen i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 4. mai 2021

Helge Orten

Solveig Sundbø Abrahamsen

leiar

ordførar