Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Seher Aydar om å ikke gi utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftanlegg på Øyfjellet

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 18. mai 2021

Ketil Kjenseth

Liv Kari Eskeland

leiar

ordførar