Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i viltloven (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 27. mai 2021

Geir Pollestad

Sivert Bjørnstad

leder

ordfører