Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 27. mai 2021

Lene Vågslid

Petter Eide

leder

ordfører