Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag om en ny norsk EU-utredning

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 4. oktober 2022

Ine Eriksen Søreide

Christian Tybring-Gjedde

leder

ordfører