Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om å avvikle den urettferdige avkortningen i pensjon for gifte og samboende pensjonister(Midlertidig)

Merknader

Midlertidig versjon

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 25. oktober 2022

Kirsti Bergstø

Henrik Asheim

leder

ordfører