Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i stiftelsesloven (opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 22. november 2022

Willfred Nordlund

Per Ivar Lied

leder

ordfører