Endringer i stiftelsesloven (opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Saksgang