Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (visitasjon og undersøkelse i forbindelse med registrering av søknad om beskyttelse mv.)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 24. november 2022

Lene Vågslid

Mari Holm Lønseth

leder

ordfører