Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om kontroll ved fotlenke med GPS-sender ved forvaringsdømtes permisjon fra soning

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 29. november 2022

Per-Willy Amundsen

Ingunn Foss

leder

ordfører