Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 1. desember 2022

Lene Vågslid

leder og ordfører