Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsframlegg frå Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik og Nils T. Bjørke om endring i § 75 eller § 120 a (grunnlovfesting av Noregs Banks representantskap)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 20. desember 2022

Peter Frølich

Lubna Boby Jaffery

leder

ordfører