Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag om å overføre ansvaret for flere riksveier til Oslo kommune

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 12. januar 2023

Erling Sande

Trond Helleland

leder

ordfører