Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om salg av sterkøl fra bryggeri

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 21. februar 2023

Tone Wilhelmsen Trøen

Morten Wold

leder

ordfører