Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag om å ta tilbake den demokratiske kontrollen over kraften

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 23. februar 2023

Marianne Sivertsen Næss

Nikolai Astrup

leder

ordfører