Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 14. mars 2023

Geir Pollestad

Mahmoud Farahmand

fung. leder

ordfører