Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Årsmelding 2022 for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 23. mai 2023

Peter Frølich

Sara Hamre Sekkingstad

leiar

ordførar