Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag om opprettelse av asylmottak i tredjeland

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 21. mars 2024

Lene Vågslid

Heidi Greni

leder

ordfører