Europautvalget - Møte i Europautvalget mandag den 13. mars 2017

Dato: 13.03.2017

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Olje- og energiminister Terje Søviknes vil redegjøre for følgende: Utviklingen i EUs energiregelverk og innlemmelse av 3. energimarkedspakke i EØS-avtalen.

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 17. mars 2017. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 6. mars i d.å., samt liste med omtale av de enkelte rettsakter.

 • Sak nr. 3

  EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen vil etter planen redegjøre for følgende: – Brexit Orientering om status – Økologiregelverket Status for innlemmelse – Felles oppfyllelse av klimamålene med EU Orientering om status – Europaparlamentets resolusjon om Arktis Orientering

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 11.40.