Europautvalget - Møte i Europautvalget fredag den 20. september 2019 *

Dato: 20.09.2019

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1

    Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr vil redegjøre for følgende: – Forberedelser innen eget fagområde i forbindelse med brexit – Justisministeren vil også orientere Stortinget på bakgrunn av møter han har hatt i sommer med europeiske kollegaer om en midlertidig, europeisk løsning for migranter som reddes i Middelhavet.

  • Sak nr. 2

    Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 27. september 2019. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 17. september d.å., samt liste med de enkelte rettsakter.

  • Sak nr. 3

    Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: – Brexit Orientering om status for brexit og norske forberedelser i lys av siste tids utvikling. – Ny ledelse i EUs institusjoner EU har valgt ny president for Det europeiske råd, kommisjonspresident og høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk. Kommisjonspresident von der Leyen har lagt fram sine egne prioriteringer, og presenterte 10. september det nye kommisjonskollegiet basert på medlemslandenes nominasjoner. – Status for EØS-midlene første halvår 2019 Orientering om status for programutviklingen/programimplementeringen og muligheter for norske aktører til partnerskapsprosjekter samt om situasjonen med Ungarn. – EUs nye kontrollforordning på matområdet – Rapporteringspliktsaken EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at Norges rapporteringskrav for tjenesteleverandører fra andre EØS-land og norske mottakere av slike tjenester, er i strid med EØS-avtalen.

Møtet hevet kl. 11.12