Odelstinget - Møte tirsdag den 2. desember 2003 kl. 18

Dato: 02.12.2003

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.15.