Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer

Dette dokument

Innhold

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 20. november 2003

Siv Jensen Tore Nordtun
leder ordfører