Odelstinget - Møte mandag den 28. februar 2005 kl. 12.50

Dato: 28.02.2005

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.40.