Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteter og høyskoler

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 48 (2004-2005)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 79 (2003-2004)
  • Dato: 10.02.2005
  • Utgiver: Kirke-, utdannings- og forsknings­komiteen
  • Sidetall: 46
Til Odelstinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 10. februar 2005

Rolf Reikvam Vidar Bjørnstad
leder ordfører