Odelstinget - Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47

Dato: 12.02.2009

Dagsorden

Møtet slutt kl. 17.04.