Stortinget - Møte fredag den 3. desember 1999 kl. 10

Dato: 03.12.1999
President: Gunnar Breimo

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.50.