Stortinget - Møte mandag den 28. mai 2001 kl. 10

Dato: 28.05.2001

Formalia

Presidenten: Representantene Frank Willy Larsen, Steinar Bastesen, Øystein Djupedal og Tom Thoresen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

  • fra Stortingets delegasjon til NATO-parlamentarikerforsamlingens vårsesjon i Vilnius, undertegnet av delegasjonens leder, stortingsrepresentant Jan Petersen, om permisjon i dagene 28. og 29. mai for representantene Ranveig Frøiland, Hans J. Røsjorde og Gunnar Skaug i tiden fra og med 28. mai til og med 30. mai for representanten John Dale, i tiden fra og med 28. mai til og med 31. mai for representantene Lisbet Rugtvedt, Anne Helen Rui og Per Ove Width, og i tiden 28. mai til og med 1. juni for representantene Gunnar Halvorsen og Jon Lilletun

  • fra representantene Grethe G. Fossum og Sverre Myrli om permisjon i henholdsvis tiden fra og med 28. mai til og med 1. juni, og i tiden fra og med 28. mai til og med 31. mai, for å delta på Wilton Park-konferanse i Dubrovnik

  • fra representanten Gard Folkvord om fødselspermisjon i tiden fra og med 28. mai til og med 8. juni

  • fra representanten Kjell Engebretsen om permisjon i tiden fra og med 29. mai til og med 31. mai for å delta på seminar i regi av OSSEs parlamentarikerforsamling i Warszawa

  • fra Senterpartiets stortingsgruppe om permisjon for representantene John Dale og Johan J. Jakobsen i dagene 31. mai og 1. juni for å delta i Nordisk Råds møter i Vilnius og Riga.

Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Første vararepresentant for Hordaland fylke, Bjørg Hope Galtung, er for tiden utenlands og av den grunn forhindret fra å møte i Stortinget under representanten John Dales permisjoner i tiden fra og med 28. mai til og med 1. juni.

Fra første vararepresentanter for henholdsvis Hordaland og Vestfold fylker, Terje Søviknes, Trond Mathisen og Jan Th. Langaard, foreligger søknad om å bli fritatt for å møte i Stortinget under henholdsvis representantene Hans J. Røsjorde, Anne Helen Rui og Per Ove Widths permisjoner, av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  • 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden: For Aust-Agder fylke: May Britt Lunde For Vest-Agder fylke: Dagrun Eriksen For Akershus fylke: Åge Tovan og Anita Orlund For Hedmark fylke: Nils Amund Røhne For Hordaland fylke: Kari Manger, Inger-Marie Ytterhorn, Magnar Lussand og Magnus Skåden For Oslo: Heikki HolmåsFor Nord-Trøndelag fylke: Marit ArnstadFor Vestfold fylke: Trine Gjersøe og Anders Anundsen For Østfold fylke: Morten Olsen

  • 3. Inger-Marie Ytterhorn, Magnar Lussand, Heikki Holmås, Trine Gjersøe og Anders Anundsen innvelges i Lagtinget for den tid de møter for representantene Hans J. Røsjorde, John Dale, Lisbet Rugtvedt, Anne Helen Rui og Per Ove Width.

Presidenten: May Britt Lunde, Dagrun Eriksen, Åge Tovan, Nils Amund Røhne, Kari Manger, Inger-Marie Ytterhorn, Magnar Lussand, Magnus Skåden, Trine Gjersøe, Anders Anundsen og Morten Olsen er til stede og vil ta sete.