Stortinget - Møte onsdag den 16. oktober 2002 kl. 10

Dato: 16.10.2002

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Magnhild Meltveit Kleppa til finansministeren, er overført til kommunal- og regionalministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra kommunal- og regionalministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart før spørsmål 15, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 9, fra representanten Olav Gunnar Ballo til helseministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 10, fra representanten Audun Bjørlo Lysbakken til barne- og familieministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 11, fra representanten Åsa Elvik til fiskeriministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 14, fra representanten Torstein Rudihagen til kommunal- og regionalministeren, besvares av sosialministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 17, fra representanten Heidi Sørensen til miljøvernministeren, er trukket tilbake.

Spørsmålene 16, 18 og 19, fra henholdsvis representantene Bjørn Jacobsen, Ingvild Vaggen Malvik og Hill-Marta Solberg til miljøvernministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart før spørsmål 2, dvs. først i spørretimen.

Presidenten: Spørretimen starter da med spørsmål 16.

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 1

Spørsmål 15