Stortinget - Møte torsdag den 13. november 2003 kl. 10

Dato: 13.11.2003

Referatsaker

Sak nr. 3

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.