Stortinget - Møte torsdag den 13. november 2003 kl. 10

Dato: 13.11.2003

Voteringer

Etter at det var ringt til votering i 5 minutter, uttalte

Presidenten: Da er Stortinget rede til å gå til votering.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.